Thursday, April 25, 2013

Skånskt kaffe


Skånskt kaffe, originally uploaded by Håkan Dahlström.

Redan 1881 öppnade Carlos Zoéga, efter att ha varit bosatt i bland annat Brasilien, en kaffehandel i Landskrona. 1886 flyttade han sin verksamhet till en butik på Kullagatan 27 i Helsingborg där familjen hade både sin bostad och sitt rosteri, med namnet Helsingborgs Patent-Kaffe-Ångbränneri. När Carlos Zoéga avled år 1888 övertog hans hustru Maria butiken och runt sekelskiftet flyttade man till en ny lokal på Drottninggatan där företaget fortfarande har butik. 1903 skapade man här Mollbergs blandning och 1918 Horns blandning, som senare kom att heta Skånerost.
Maria Zoéga hade ett tag efter makens död gift om sig med grosshandlaren Johan Svensson och tillsammans hade de fått sonen Rudolf. Hela familjen behöll efternamnet Zoégas. Rudolf Zoéga började sin bana i företaget 1913 och tog sedan över när fadern dog 1923. Han blev den som utvecklade företaget till en industriell verksamhet. Han ska ha sagt följande om konsten att blanda ett bra kaffe:
”Att komponera en kaffeblandning kan i någon mån jämföras med att komponera musik. Det måste vara harmoni för att kompositionen ska bli bra.„
1952 flyttade verksamheten till nybyggda och större lokaler på Ängelholmsvägen som innehöll ett av dåtidens modernaste rosterier. Dessa lokaler hyser fortfarande företagets verksamhet. Bolaget ombildades till aktiebolag 1958 och 1986 övertogs bolaget av dåvarande Findus numera Nestlé.
Zoégas hade 2008 en marknadsandel på 20% av Sveriges kaffeförsäljning och 65,7% av försäljningen av mörkrostat kaffe.

No comments:

Google+ Followers

readers

labels and tags