Wednesday, September 17, 2008

cosmic black-out Σβηστε τα φωτα και αναψτε ενα κερι


Κοσμικό σκοτάδι: Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2008 από 21:50 έως 22:00 Προτείνεται να σβηστούν όλα τα φώτα και αν είναι δυνατόν, κι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, με σκοπό ο πλανήτης µας να μπορέσει να «αναπνεύσει». Εάν η απάντηση είναι μαζική, η εξοικονόµηση ενεργείας μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Μόνο 10 λεπτά, και να δούµε τι θα συµßεί. Ναι, θα είµαστε 10 λεπτά στο σκοτάδι, αλλά θα ανάψουμε ένα κερί και απλά θα αναπνέουμε μαζί με τον πλανήτη µας.


Español:

Oscuridad mundial: El 17 de septiembre de 2008 desde las 21:50 a las 22:00 horas:Se propone apagar todas las luces y si es posible todos los aparatos eléctricos, para darle un respiro a nuestro planeta.Si la respuesta es masiva, la energía que se ahorre puede ser inmensa. Solo 10 minutos y vean qué pasa. Esos 10 minutos de oscuridad podríamos encender una vela y descansar un ratito, junto con nuestro planeta. Recuerden que la unión hace la fuerza; con Internet puede tenerse mucho poder para conseguir algo aún más grande. Pasen la noticia, si tienen amigos que viven en otros países envíenselo a ellos.


English:

World darkness: On September 17, 2008 from 21:50 to 22:00 hours.We propose to delete all lights and if possible all electrical appliances to give our planet a breather. If the answer is massive, energy saving can be immense. Only 10 minutes, and see what happens. Yes, we are 10 minutes in the dark, we light a candle and simply are looking at it, and we breathe together with our planet. Remember that the union is strength and the Internet can be very powerful and can even do something big. Move the news, if you have friends living in other countries send it to them.


Portuguese:

Escuridão mundial: No dia 17 de Setembro de 2008 das 21:50 às 22:00 horasPropõe-se apagar todas as luzes e se possível todos os aparelhos eléctricos, para que o nosso planeta poda 'respirar'.Se a resposta for massiva, a poupança energética pode ser brutal. Só 10 minutos, para ver o que acontece. Sim, estaremos 10 minutos às escuras, podemos acender uma vela e simplesmente ficar a olhar para ela, estaremos a respirar nós e o planeta. Lembrem-se que a união faz a força e a Internet pode ter muito poder e podemos mesmo fazer algo em grande. Passa a notícia, se tiveres amigos a viver noutros países envia-lhes.


Arab:

: على 17 سبتمبر 2008 من الساعة 21:50 الى 22:00 ويقترح حذف جميع الانوار واذا امكن جميع الاجهزه

الكهرباءيه ، ويمكن لكوكبنا 'تنفس'. اذا كان الجواب هاءله ، ويمكن الاقتصاد في استهلاك الطاقة وحشية. خلال 10 دقائق فقط ، ونرى ما سيحصل. نعم ، نحن على 10 دقائق في الظلام ، ونحن على ضوء شمعة وببساطة ان النظر اليها ، ونحن نتنفس وكوكبنا. نتذكر ان الاتحاد هو القوام وشبكة الانترنت يمكن ان تكون بالغة القوة ويمكن حتى تفعل شيئا كبيرا. التحركات الاخبار .


Français:

Darkness mondiale: Le 17 Septembre 2008 de 21:50 à 22:00 heuresOn propose de éteindre toutes les lumières et, si possible, tous les appareils électriques, pour que notre planète puisse 'respirer'. Si la réponse est massive, les économies d'énergie peuvent être brutales. Seulement 10 minutes, et on va voir ce qui se passe. Oui, nous sommes 10 minutes dans l'obscurité, mais on allume une bougie et on peut simplement le regarder, pour que nous respirions en même temps avec notre planète. N'oubliez pas que l'union fait la force et avec l'Internet on peut atteindre quelque chose de plus grand. Déplace l'actualité.


Deutsch:

Weltdunkelheit: Am 17. September 2008 von 21:50 bis 22:00 Uhr.Der Vorschlag ist, alle Lichter und wenn möglich auch alle elektrischen Geräte 10 Minuten lang auszuschalten, damit unser Planet mal wieder durchatmen kann. Wenn es eine massive Antwort gibt, kann die Energieersparnis enorm sein. Nur 10 Minuten, und wir serden sehen, was passiert. Während der 10 Minuten im Dunkeln könnten wir eine Kerze entzünden und diese einfach ansehenund gemeinsam mit unserem Planeten aufatmen. Denkt daran, dass Einigkeit stark macht; Internet kann sehr stark sein und so könnten wir etwas noch Größeres erreichen. Sendet die Nachricht bitte weiter.


Russian:

Ночьна Земле: 17 сентября 2008 года с 21:50 до 22:00 часов отключите всеогни, и, по возможности, все электроприборы, чтобы наша планета могласпокойно 'подышать' хоть 10 минут.В случае массового участия, этотпроект приведет к огромному сбередению энергии по всему земному шару.Всего только 10 минут, и вы увидите как важен будет результат.Заэти 10 минут можно просто посидеть в темноте, зажечь свечу и посидетьпри ее свете. А за это время наша планета успеет спокойно отдышаться. Помните, что совместное действие - это мощь, а Интернет - это великая сила, вместе мы можем добиться очень многого. Сообщи о нас другим!!!


Nederlands:

Wereld darkness : Op 17 September 2008 van 21:50 tot 22:00 uur.Stelt voor om alle lichten en zo mogelijk alle elektrische apparaten, om onze planeet kan 'ademen'.Indien het antwoord is enorm, de energiebesparing kan worden wreder. Slechts 10 minuten, en zie wat er gebeurt. Ja, we zijn 10 minuten in het donker, we licht van een kaars en gewoon Wordt kijken, we inademen en onze planeet. Vergeet niet dat de unie is kracht en het internet kan zeer macht en kan Zelfs iets te groot. Vertrokken het nieuws"A journey of a thousand miles must begin with a single step." -- Lao Tzu
Copyright © Demetrios the Traveler


Digg!

No comments:

Google+ Followers

readers

labels and tags